Mindset - Nastavení mysli

Mindset (Nastavenie Mysle/Nastavení mysli ) – Carol. S. Dweck

Mindset (Nastavenie Mysle/Nastavení mysli ) – Carol. S. Dweck Podľa mnohých zahraničných slávnych trénerov je Nastavení mysli jedna z najlepších kníh. Podľa Carol S. Dweckovej  autorka  na základe jej vzdelania a výskumov na Standforde, Yalee a Harvarde v odbore psychológia, ľudská myseľ, sa môže deliť na dva typy : fixovaná myseľ a rastúca myseľ. Fixovaná myseľ…