Všetky poskytované informácie slúžia výlučne na vzdelávacie účely. Ako autori neručíme za žiadne škody vzniknuté nedbalým a povrchným interpretovaním týchto informácií, 100 ľudí bude jeden a ten istý článok interpretovať rôznymi spôsobmi, ktorý vôbec nemusí byť v súlade s tým, ako sme ho napísali.

Interpretácia článku je jedna vec ale aplikácia do praxe vec druhá – ešte náročnejšia. Tam je priestor pre ďalšie chyby a spochybenia, ktoré žiaľ nedokážeme odkontrolovať, pokiaľ s nami nepracujete v platených službách (aj tam je to veľmi náročné). Za svoje zdravie, chorobu i život je preto zodpovedný každý sám na 100%. Za používanie informácií z tohto webu preberáte plnú zodpovednosť a činíte tak na vlastné riziko.

Ako autor nemôžem zodpovedať ani za prípadné zranenia či škody na zdraví, ktoré vznikajú napodobňovaním odporúčaných cvikov či aplikovaním výživových odporúčaní bez poradenia sa s viacerými odborníkmi. Poskytované informácie sú všeobecného charakteru a nie sú prispôsobené individuálnym zvláštnostiam čitateľa.