Obstacle is the way (Překážka jako výzva) – Ryan Holiday

Obstacle is the way (Překážka jako výzva) – Ryan Holiday Kniha plná ľudí a ich príbehov, ktorí majú vo svojom živote obrovské prekážky, no nevzdávajú sa. Práve naopak, snažia sa ich prekonať. Vďaka týmto skúsenostiam sa stávajú silnejšími, múdrejšími, skúsenejšími a lepšími. Kniha hovorí tiež o tom, ako premeniť každú prekážku v šancu, či v…