Nakoľko v ostatnom období došlo k premnoženiu trénerov, rozmýšľal som, čo odlišuje dobrého trénera od tuctového trénera.

Teoretická pripravenosť je len začiatkom na ceste trénera, musí však byť na vysokej úrovni, aby bolo na čom stavať. U Daniela je trénerské vzdelanie na vysokej úrovni, nakoľko mal možnosť sa učiť od popredných svetových trénerov. Dôležitý je tiež spôsob akým dokáže tieto vedomosti aplikovať pri prevedení cvikov u seba a tým dať správny návod zverencom.

Daniel má skúsenosti s fitness tréningom, kalistenikou, lokomóciou a hlavne crossfitom, na ktorý sa špecializuje, no neobmedzuje sa len naň, čo považujem za jeho veľkú devízu. Práve obmedzenosť a zaslepenosť len jedným druhom pohybovej aktivity je častou prekážkou pri posúvaní hraníc zverencov. Naopak Daniel sa snaží v tréningu kombinovať znalosti z rôznych oblastí. (U mňa osobne Daniel pomohol k odstráneniu neduhov vzniknutých dlhoročným čisto kulturistickym tréningom, najmä nedostatočná mobilita, flexibilita a svalová vytvrvalosť.)

Nakoľko telo je zložitý komplex, práve danielov komplexný pohľad na problematiku systematického zlepšovania celkovej fyzickej zručnosti ho odlišuje od ostatných. Nepovie Vám, že práve tento cvik, tréning či strava je najlepší, ale vyťaží zo všetkého výhodu pre cvičenca v závislosti od konkretnej potreby.

Dobrý tréner musí ovládať tiež fyziologiu cvičenia, programovanie tréningu a pokroku, technické aspekty gymnastických, vzpieračských pohybov, kineziológiu aj nutričné aspekty cvičenia. Dôležitou je tiež psychologická časť vedenia tréningu, motivácia a individuálny prístup aj počas skupinových cvičení. V žiadnej z týchto oblastí sa Daniel nestratí.

Najdôležitejšou však ostáva vôľa a chuť neustále sa vzdelávať a posúvať hranice svoje a najmä svojich cvičencov. Daniel nie je bežný tréner, svojim zanietením je na dobrej ceste stať sa Pánom Trénerom.